Cập nhật hệ thống gifcode tại Ngân Hàng Code


Thân chào các thuyền trưởng!

Với mong muốn mang lại sự hỗ trợ tối đa cho các thuyền trưởng khi bước chân vào thế giới hải tặc đầy thử thách, Tổng bộ Hải Quân đã đưa hệ thống Ngân Hàng Code vào hoạt động. Đây không chỉ là sự trợ giúp mà còn mang lại những khích lệ tinh thần vô cùng to lớn cho các thuyền trưởng trên con đường chinh phục danh hiệu Vua Hải Tặc.

Hãy đến với Ngân hàng code tại địa chỉ: http://haitac.game5.vn/nganhangcode để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!

Nội dung chi tiết các Gifcode được cập nhật trong phiên bản này như sau:

Lưu Ý: Mỗi loại code chỉ có thể nhận và sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 tài khoản, nên khi tham gia các sự kiện của server mới các bạn nên tạo tài khoản mới để nhận được hỗ trợ trọn vẹn từ ngân hàng code.

Điều chỉnh giảm cấp độ nhận code :

Điều kiện nhận Vật phẩm
Người chơi đạt cấp độ 5 tại các server mới từ 149 trở đi 5 Ba lô vải
15 vạn chiến tích
150 vàng
100 vạn beri
10 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 10 tại các server mới từ 149 trở đi 1 Tinh linh thạch lớn
1 túi nuôi cá allblue random
1 túi quà random gia bảo hải tặc
35 vạn beri
4 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 15 tại các server mới từ 149 trở đi 1 túi quà random gia bảo hải tặc
1 Túi nguyên liệu allblue thường
1 Mũi tên TY
40 vạn beri
4 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 20 tại các server mới từ 149 trở đi 5 Túi quà random tím cao cấp
1 Tinh linh thạch lớn
2 Túi k.cương kinh nghiệm
25 vạn chiến tích
100 vạn beri
10 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 25 tại các server mới từ 149 trở đi 5 Ba lô vải
1 Tinh linh thạch lớn
2 Túi k.cương kinh nghiệm
25 vạn chiến tích
150 vạn beri
10 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 30 tại các server mới từ 149 trở đi 1 Tinh linh thạch lớn
3 Túi k.cương kinh nghiệm
5 túi nuôi cá allblue random
40 vạn chiến tích
300 vàng
150 vạn beri
10 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 35 tại các server mới từ 149 trở đi  1 Túi Pet phụ random 5 sao
2 Túi K.cương công kích 6 sao
1 Tinh linh thạch lớn
10 túi nuôi cá allblue random
150 vạn chiến tích
150 vạn beri
30 lực hành động 
Người chơi đạt cấp độ 40 tại các server mới từ 149 trở đi 3 Túi k.cương kinh nghiệm
10 Túi quà random tím Cao cấp
15 túi nuôi cá allblue random
150 vạn chiến tích
150 vạn beri
30 lực hành động
Người chơi đạt cấp độ 50 tại các server mới từ 149 trở đi 1 Túi báu vật tím 80 A
1 Túi báu vật tím 80 B
1 Tinh linh thạch lớn
10 Đá Nguyên Tố (100)
5 Đá năng lượng (100)
150 vạn chiến tích
150 vạn beri
30 lực hành động
 Đạt cấp VIP1 tại các server mới từ 149 trở đi  5 Ba lô vải
5 Túi quà random tím cao cấp
1 Túi K.cương phòng ngự 6 sao
2 Tinh linh thạch lớn
4 Túi k.cương kinh nghiệm
150 vạn beri
10 lực hành động
 Đạt cấp VIP2 server mới từ 149 trở đi 1 Túi K.cương công kích 6 sao
10 Túi quà random tím cao cấp
2 Tinh linh thạch lớn
4 Túi k.cương kinh nghiệm
150 vạn beri
10 lực hành động
 Đạt cấp VIP3 tại các server mới từ 149 trở đi  2 Mũi tên TY
2 Túi k.cương kinh nghiệm
3 Ba lô vải
1 Tinh Linh Thạch Lớn
10 Túi nuôi cá random 7 sao
100 vạn beri
20 lực hành động
 Đạt cấp VIP4 server mới từ 149 trở đi 2 Mũi tên TY
15 Túi quà random tím Cao cấp
5 Đá Nguyên Tố (100)
5 Đá năng lượng (100)
10 Túi nuôi cá random 7 sao
100 vạn beri
20 lực hành động
 Đạt cấp VIP5 tại các server mới từ 149 trở đi  500 Tử hồn
1 Túi Pet phụ random 6 sao
5 Ba lô vải
5 Đá năng lượng (100)
2 Kho báu ác ma huyền thoại
100 vạn beri
20 lực hành động
 Đạt cấp VIP6 server mới từ 149 trở đi 500 Tử hồn
5 Túi k.cương kinh nghiệm
50 Trái tim ác ma
10 Tích điểm B.thạch (1000)
200 vạn beri
30 lực hành động
 Đạt cấp VIP7 tại các server mới từ 149 trở đi  20 Túi K.cương cổ đại (50)
2 Tinh Linh Thạch Lớn
10 Đá Nguyên Tố (100)
10 Đá năng lượng (100)
300 vạn beri
40 lực hành động
 Đạt cấp VIP8 server mới từ 149 trở đi 1000 tử hồn
10 ba lô vải
20 Túi quà random tím Cao cấp
20 Túi nuôi cá random 7 sao
2 Kho báu ác ma huyền thoại
400 vạn beri
50 lực hành động
 Đạt cấp VIP9 tại các server mới từ 149 trở đi  30 Túi K.cương cổ đại (50)
1000 đá hải hồn
1 Túi Pet phụ random 6 sao
20 Đá năng lượng (100)
20 Tích điểm B.thạch (1000)
500 vạn beri
60 lực hành động
 Đạt cấp VIP10 tại các server mới từ 149 trở đi  20 Túi k.cương kinh nghiệm
10 ba lô vải
5 Tinh Linh Thạch Lớn (1000)
10 Đá Nguyên Tố (100)
600 vạn beri
70 lực hành động