Outgame Cuối Tháng 8 - 2014


Thân chào các thuyền trưởng!

Hoạt động cuối tháng 8 này giúp người chơi sở hữu những vật phẩm để có thể nâng cấp các món báu vật quý hiếm trong game hiện tại, hãy cùng tổng bộ tham gia event cuối tháng 8 này nhé

1.     Quy tắc HĐ:

  • Thời gian Tính tích lũy quy đổi: từ 0:00 21/08/2014 đến 23:00 31/07/2014
  • Thời gian public subweb 17:00 21/08/2014
  • Người chơi tham gia và theo dõi hoạt động thông qua subweb code của hoạt động http://nganhangcode.ssgroup.vn/hai-tac
  • Trong thời gian HĐ, mức vàng mà người chơi quy đổi vào trong game đều sẽ được tích lũy, mỗi lần đạt đến 1 mức vàng, thì có thể nhấn vào nút lĩnh thưởng nhận thưởng để lĩnh phần thưởng.
  • Tất cả phần thưởng trong HĐ, sẽ trực tiếp phát qua các loại code của hoạt động; Người chơi chỉ cẩn nhập code vào tính năng lễ bao là có thể nhận được phần thưởng.
  • Người chơi đăng nhập vào ngân hàng code và chọn Tab Sự Kiện, trong hoạt động này sẽ hiển thị một loạt 9 loại code  
  • Mỗi mức thưởng chỉ cho phép lĩnh 1 lần code và được ghi nhận trên lịch sử của subweb code; Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được duy nhất 1 lần 9 loại code .
  • Quyền giải thích cuối cùng của HĐ này thuộc về SSGroup.

2. Phần thưởng:

Thời gian hoạt động

Tên các loại Code Event

Mức tích lũy nạp thẻ(Vàng)

Phần thưởng nhận được

Điều Kiện

Đá Nguyên Tố

Đá Năng Lượng

Lực Hành Động

Beri( vạn)

Thời gian Tính Tích lũy bắt đầu từ 0:00 ngày 21/08/2014 đến 31/08/2014
Thời gian Khai Mở SubWeb Bắt Đầu Từ 17:00 ngày 21/08/2014

Tháng 8_1

500

1,000

1,000

10

300

Mỗi nhân vật có thể sử dụng cả 9 loại code hoạt động Nguyên liệu . Nhưng mỗi loại code chỉ được phép sử dụng một lần duy nhất !

Tháng 8_2

1,500

1,500

1,000

10

400

Tháng 8_3

3,000

2,000

1,500

15

500

Tháng 8_4

5,000

2,500

1,500

15

600

Tháng 8_5

7,500

3,000

2,000

20

700

Tháng 8_6

10,000

3,500

2,000

20

800

Tháng 8_7

13,000

4,000

2,500

25

1,000

Tháng 8_8

17,000

4,500

3,000

25

1,200

Tháng 8_9

22,000

5,000

4,000

30

1,500