Event Outgame Dành Riêng cho S152


Thân chào các Thuyền Trưởng Tại S152

Tuy các Thuyền trưởng Tới muộn trong đợt Event Này, nhưng tổng bộ vẫn ưu ái đến các thuyền trưởng mới trong dịp này, sẽ mở lại Event outgame tuần 2 tháng 12 cho riêng server S152, nên các thuyền trưởng tân binh hãy cùng tổng bộ khám phá sự kiện event mới này nhé. Thân!

1. Thời gian Diễn ra:

  • Tính tích lũy bắt đầu từ 10:00 ngày 19/12/2014 đến 23:00 ngày 25/12/2014
  • Thời gian khai mở subweb bắt đầu từ 14:00 ngày 19/12/2014

Phạm Vi áp dụng:

Chỉ server mới mở S152 mới có thể tham gia event

Khuyến Cáo: nhưng nhân vật đã sử dụng code này sẽ không thể sử dụng được nữa, ( nên tạo tài khoản mới để có cơ hội sử dụng code)

2. Điều kiện:

  • Người chơi đăng nhập vào ngân hàng code và chọn Tab Sự kiện tích lũy để nhận code
  • Người chơi tham gia và theo dõi hoạt động thông qua subweb code của hoạt động game 5 (http://nganhangcode.ssgroup.vn/hai-tac)
  • Trong thời gian HĐ, mức vàng mà người chơi quy đổi thành công vào game đều được tính tích lũy
  • Mỗi lần đạt đến một mức vàng người chơi có thể nhận code
  • Tất cả các phần thưởng người chơi nhận sẽ được phát từ code và sau khi sử dụng code thì các vật phẩm sẽ có trong hòm Mail của nhân vật
  • Quyền giải thích cuối cùng thuộc về SSG.

3. Nội dung Phần Thưởng: