Giới thiệu

Thân chào các vị chưởng môn!

Thế lực hắc ám đang trở lại và ngày càng mạnh mẽ với mưu đồ nhằm thống trị và đảo lộn trật tự bình yên vốn có của giang hồ. Các vị chưởng môn đã lên đường hành hiệp trượng nghĩa chống lại tham vọng bành trướng của thế lực bóng tối đó.

Nhằm tạo điều kiện giúp sức và một phần khích lệ tinh thần quý vị chưởng môn trên con đương hành hiệp tiêu diệt kẻ xấu. Chúng tôi chính thức đưa hệ thống ngân hàng code đi vào hoạt động. Ngay bây giờ quý vị trưởng môn có thể tham gia vào các hoạt động nhận code với các thao tác hết sức đơn giản là điền đầy đủ thông tin và đạt đến đúng định mức, code sẽ về tay quý vị nhanh chóng. Hãy tham gia thôi !!!

Nội dung chi tiết các Gifcode được cập nhật như sau: